การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์แอร์

คอมเพรสเซอร์แอร์ (Compressor) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำความเย็น หรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดยทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิ และความดันสูงขึ้น ในระบบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำยาผ่านส่วนประกอบหลัก คือคอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดความดัน และคอยล์เย็น โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์แอร์จะเริ่ม และหยุดทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้สม่ำเสมอตามที่เราต้องการ

เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็นที่มี 3 ประเภทคือ

  • แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)

หลักการทำงานเหมือนกระบอกสูบรถยนต์มีมอเตอร์เป็นตัวหมุนขับเคลื่อนลูกเบี้ยวให้ลูกสูบขึ้นลงตามจังหวะดูด(Suction) และอัด(Discharge) ให้น้ำยามีการไหลเวียนภายในระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแต่มีข้อเสียที่กินไฟมาก เสียงดัง แถมยังมีน้ำหนักมาก

  • แบบแรงหมุน (Rotary Compressor)

หลักการทำงานคือไม่ใช้ลูกสูบ แต่จะใช้แกนมอเตอร์ใบพัดแทน ทำหน้าที่ดูด และอัดน้ำยาเข้าสู่ะบบ ซึ่งประหยัดพลังงานมากขึ้น ทำงานเบา เงียบ และมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าแบบลูกสูบมีข้อเสีย ที่เมื่อต้องการทำความเย็นมาก ๆ จะกินไฟมากขึ้น พอกันกับแบบลูกสูบ

  • แบบสโครล (Scroll Compressor)

พัฒนามาจากแบบโรตารี่ โดยใช้ใบพัดรูปก้นหอย มีการสั่นสะเทือนน้อย เสียงเงียบ ทนทานเย็นเร็ว มีประสิทธิภาพทำงานสูง ซึ่งนำข้อดีทั้ง แบบลูกสูบและแบบแรงหมุนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้สามารถเลือกซื้อตามความต้องการและคุณภาพที่เหมาะกับคุณในการใช้งานคอมเพรสเซอร์แอร์  plugandgo.co.th/product-th-533780-คอมเพรสเซอร์.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *